birojs/
vispārīga informācija

SIA "Lejnieku projektēšanas birojs"dibinājis arhitekts Mikus Lejnieks 2004.gadā. Birojam ir visas nepieciešamās licences komercdarbības un projektēšanas, kā arī būvprojektu ekspertīzes darbu veikšanai Latvijas Republikā un tas nodrošina pilnu Būvprojekta izstrādi:
■ izejas datu savākšanu un apkopošanu;
■ Būvprojekta izstrādi un akceptēšanu;
■ būvniecības izsoles materiālu sagatavošanu;
■ interjera risinājumus;
■ būvprojekta autoruzraudzību;
■ būvprojektu ekspertīzes veikšanu.

Lai izstrādātu pilnu Būvprojektu, birojs nepieciešamības gadījumā piesaista attiecīgās sfēras apakšuzņēmējus, līdz ar to SIA ''Lejnieku projektēšanas birojam'' izveidojusies cieša sadarbība ar vairākiem arhitektūras un inženiersistēmu projektēšanas birojiem, nu kuriem nozīmīgākie ir SIA "8 A.M.", SIA "Jensen Consult Arhis INŽENIERI", SIA "Komforta standarts", SIA "F7", SIA "D&V Projekts", SIA "Azimuts inženierizpēte" u.c.

SIA "Lejnieku projektēšanas birojs" šobrīd reāli strādā trīs arhitekti - Mikus Lejnieks, Velga Orlova, Juta Kalniņa, divi arhitektu palīgi – Elīna Čandere un Santa Ērgle, kā arī projektu vadītājs Ivars Neļķe un administratore Agnese Zariņa.

Kopumā dažādos radošajos sastāvos un komandās līdz 2016.gadam izstrādāti vairāk nekā 300 dažāda lieluma un nozīmīguma būvprojekti, no kuriem realizēti ap 100.

Kā nozīmīgākie biroja realizētie objekti minami:

■ ''Latvijas dzelzceļa muzeja rekonstrukcija'', realizēts 2004.g.
■ Bērnu dārza jaunbūve Jūrmalā (sadarbībā ar SIA ''Infinitum''), realizēts 2005.g.
■ Sporta zāles jaunbūve Jūrmalā (sadarbībā ar SIA ''8 A.M.'', SIA ''Infinitum''), realizēts 2005.g., izvirzīts LAS Gada balvai kā labākā jaunbūve.
■ Daugavpils CSDD nodaļas ēkas rekonstrukcija, realizēts 2008.g.
■ viesu nama rekonstrukcija Liepājas pagasta ''Lejasraķos'', realizēts 2007.g., izvirzīts LAS Gada balvai kā labākā pārbūve.
■ daudzstāvu daudzdzīvokļu sociālo māju jaunbūves Rīgā, Gobas ielā 20/k2, Gobas ielā 30 (sadarbībā ar SIA ''Infinitum''), realizēts 2007.g.
■ A/s ''Latvijas finieris'' ražotnes jaunbūve Rēzeknē, realizēts 2007.gadā.
■ Bezpajumtnieku un maznodrošināto dienas centra jaunbūve Rīgā, Katoļu ielā 57 (sadarbībā ar SIA ''8 A.M.''), realizēts 2009.g., izvirzīts LAS Gada balvai kā labākā jaunbūve, izvirzīts 1.kārtā ''Mies van der Rohe Award 2011''.
■ Ambulatorā centra un dienas stacionāra jaunbūve un ēku lit.001,lit.002 rekonstrukcija rehabilitācijas centra ierīkošanai Ļermontova ielā 1, Rīgā, realizēts 2012.gadā.
■ Miera dārza rekonstrukcija Rīgā, Katoļu ielā 18, realizēts 2015.gadā.
■ Rēzeknes CSDD rekonstrukcija, realizēts 2012.gadā.
■ Centrālā siltummezgla ēkas rekonstrukcija par nitrofurāna ražotni Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads.
■ A/s ''Latvijas Finieris'' Impregnēšanas ceha jaunbūve Finiera iela 6, Rīga, realizēts 2016.gadā.
■ Zāļu valsts aģentūras ēkas pārbūve Rīgā, Jersikas ielā 15, realizēts 2015.gadā.
■ Skultes ciema Dienas centra jaunbūve Skultes ciems, Skultes iela 31, Mārupes novads 3, realizēts 2014.gadā.

Biroja izstrādātie un realizētie būvprojekti publicēti gan Latvijas, gan ārzemju profesionālajā presē, īpašu atzinību gūstot par 2004.gadā kopā ar SIA ''8 A.M.'' izstrādāto projektu sporta zāles jaunbūvei pie pirmsskolas izglītības iestādes Jūrmalā, kurš ''The Phaidon Atlas of 21st Century World Architecture'' atzīts par vienu no 21.gs. sākuma pasaules arhitektūras objektiem.

Biroja darbiem nav konkrētas stilistikas- ēku apjomi vai iekštelpu pārplānojumi tiek veidoti katrai konkrētai vietai, tie pārsvarā balstīti uz apkārtējās vides kontekstu, telpu funkcionalitāti, Pasūtītāja vēlmēm, racionālu materiālu pielietojumu un energoefektivitāti. Darba pieredze rāda, ka nav lielu vai mazu objektu- katram pasūtītājam arhitekta darbs ir nepieciešams- gan pilsētbūvniecisku risinājumu un moderna apjoma sabiedriski nozīmīgu ēku projektiem, gan neliela dzīvokļa pārplānošanai un vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sakārtošanai.Godalgas:

Latvijas koka arhitektūras gada balva 2006 - 2007

Nominācijā "Ražošanas ēkas" tika piešķirts atzinības raksts Rūpnīcas Verems ("Lejas Ančupāni", Verēmu pagasts, Rēzeknes rajons) autoriem: arhitektam Mikum Lejniekam, SIA "Lejnieku projektēšanas birojs" un inženierim Ilgvaram Karlapam, SIA "Jensen Consult un Arhis Inženieri" par inovatīvu koka pielietošanu industriālajā celtnē un humānas sociālās vides attīstīšanu.

© Lejnieku projektēšanas birojs